Posts Tagged ‘Leased Line،خطوط اجاره ای، بهینه سازی،پروژه شبکه’

بهینه سازی شبکه های موجود و ارائه راهکار جهت افزایش کیفیت و پهنای باند

بهینه سازی شبکه های موجود و ارائه راهکار جهت افزایش کیفیت و پهنای باند یکی از مشکلات بزرگ

سازمانها وجود شبکه های قدیمی و غیر استاندارد می باشد. این شبکه ها که عمدتا توسط نیروهای غیر متخصص اجرا گردیده علاوه بر دارابودن مشکلات به دلیل عدم انطباق با استانداردهای طراحی و اجرا خود مانند سدی در برابر توسعه شبکه می باشند. یکی از خدماتی که این شرکت به مشتریان خود ارائه می نماید علاوه بر کشف نقاط بحرانی شبکه موجود و اقدام به رفع این مشکلات ، اقدام به استاندارد سازی بستر موجود با استفاده از تجهیزات شبکه موجود ، مستند سازی و ارائه راهکارها برای استفاده بهینه از این شبکه است.

همچنین در مورد شبکه های بی سیم، خطوط استیجاری(Leased Line) ،فیبر نوری و … نیز برای بهبود استفاده و بالابردن پهنای باند و کارایی از تکنیکهای QOS ، فشرده سازی و یا تکنولوژیهایی نظیرGPON استفاده می شود.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.