نصب ، راه اندازی ، آموزش ویندوز سرور2008

نصب ، راه اندازی ، آموزش ویندوز سرور2008 در دنياي ارتباطات و تکنولوژی شبكه هاي كامپيوتري همچون غولهاي به هم پيوسته همان طور كه بايد ، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اند و با گسترش روزافزون و پيشرفته تر شدن امكانات در دنياي شبكه ، نرم افزارها و ارتباطات خطي (BBS) و تك…

جزئیات