تنظیم TCP/IP از طریق دستورات Command Prompt

جهت پیکربندی تنظیمات TCP/IP مانندIP Address ،Subnet Mask ، Default Gateway، DNS، Wins Address و موارد بسیار دیگری می توان از Netsh.exe در محیط Command Prompt بهره برد که در این مقاله به توضیح پیرامون استفاده از این دستور برای تنظیمات IP می پردازیم. Netsh.exe ابزاریست که از طریق Command-Line به شما اجازه می دهد…

جزئیات