مشاوره در طراحی و اجرای انواع شبکه کابلی و وایرلس

مراحل اجرای یک شبکه کامپیوتری شامل موارد زیر میباشد     مشاوره     طراحی     اجرا شبکه پسیو     اجرای شبکه اکتیو 1- مشاوره: شرط لازم براي حصول نتايج مطلوب پس از اجراء پروژه هاي IT، طراحي دقيق و علمي قبل از اجراء طي فازهاي نياز سنجي و شناخت، بررسي استراتژيها و IT Master Plan سازمان،…

جزئیات