نحوه برگرداندن ویندوز به روز قبل

اشتباهات اجتناب ناپذیرند ، چه به دلیل اشتباهات خود شما چه به دلیل مداخله ی بیجای كاربران در رجیستری . در نود و پنج درصد موارد ، آموزش زیر شما را كمك خواهد نمود . آیا تاكنون در مورد برنامه Sysetm Restore كه در ویندوز قرار دارد و تنظیمات قلب ویندوز را بازیابی می كند…

جزئیات